Derfor må du ha bilforsikring.

Forsikring er veldig viktig å ha på både personer, hus og bil, og andre eiendeler man eventuelt skulle ha. Det er viktig for å sikre seg selv dersom noe skulle skje, for eksempel dersom huset skulle få skadedyr. Hvis man skulle oppleve dette, vil man motta penger fra forsikringsselskapet som da dekker utgifter man måtte ha for å bli kvitt problemet. Hvor mye støtte man får avhenger av hvor god forsikring man har.

shutterstock_133751399_4504_356Det samme gjelder for biler. I Norge er alle bileiere lovpålagt å ha ansvarsforsikring. Denne typen forsikring dekker utgifter for skader du som sjåfør påfører andre mennesker, biler eller andre eiendeler. Dersom man ikke har en slik forsikring vil man risikere å få bilen avskiltet, og man har da ikke lenger lov til å bruke kjøretøyet på norske veier.

Ansvarsforsikring er altså den grunnleggende forsikringen alle bileiere må ha, men det finnes også flere typer forsikringer man kan ha på bilen for å få dekket andre typer skader man selv kan komme til å påføre egen bil. Denne typen forsikring på bilen kalles kasko, og dekker også tyverier eller andre skader påført bilen av andre mennesker.

Det finnes ulike grader av typen kasko. Du kan velge mellom delkasko eller full kasko. Delkasko inneholder ansvarsforsikring samt noen tilleggstjenester som tyveri, skade og veihjelp. Med full kasko forsikring vil alle skader uansett hvem som har skylden, bli dekket av forsikringsselskapet. Man vil også få veihjelp, som i delkasko, samt erstatning for løse eiendeler som ligger i bilen. Noen forsikringsselskaper tilbyr også leiebil gratis for perioden man er nødt til å ha bilen på verksted.

Uansett hva slags bil du har, om den er gammel eller ny, er du altså nødt til å ha forsikring på bilen. Du kan selv velge om du vil ha en dyrere forsikring som dekker mer enn kun skader påført av andre, og om du ønsker å være sikret i forhold til tyveri eller hærverk. Jo mer penger du er villig til å betale, jo mer penger og hjelp vil du få tilbake dersom du skulle være uheldig.