EU-godkjenning av bilen.

Alle biler som kjører på norske veier må gjennom en EU-kontroll, også kalt periodisk kjøretøykontroll, hos en autorisert enhet godkjent av Statens vegvesen, for å kjøre på lovlig vis. Alle bileiere må selv betale for denne godkjenning, og dersom bilen ikke blir godkjent er man nødt til å utføre tiltak, slik at man ved neste godkjennelsesprosess er sikker på at bilen denne gangen vil bli godkjent.

02_Picture_Bus_Exhaust_FumesDet vil alltid være en frist for å få bilen godkjent, og man må selv se til at den blir godkjent i tide. Dersom bilen ikke blir godkjent innenfor fristen, har man ikke lov til å kjøre bilen på norske veier. Målet med godkjenningen er sikker og miljøvennlig kjøring, derfor vil man være til fare for andre trafikanter ved å ikke få bilen godkjent innenfor fristen.

Det handler altså om å ta vare på mennesker og miljø i sitt nærområde. Verksteder som utfører slike kontroller finnes over hele landet, derfor er det lett for alle å finne et sted som kan kontrollere og sjekke din bil. Dersom man ikke får bilen godkjent, vil verkstedet gi deg en oversikt over hva som feiler bilen, slik at man til neste godkjenning kan fikse på det som mangler eller må repareres.

På vanlige personbiler må en kontroll utføres hvert andre år fra det fjerde året en bil er registrert i Norge. Det kreves derfor ikke mye innsats for å følge opp slike kontroller, og på denne måten vil man vite at man kjører bilen på både lovlig og forsvarlig vis i forhold til miljø og medtrafikanter. Å utføre slike kontroller er ikke til å komme seg unna som bileier, da de er myndighetspålagt. Når man får bilen godkjent vil man motta en godkjennelsesseddel, som man bør oppbevare i bilen slik at man kan vise til godkjenningen dersom man skulle bli stoppet i en politikontroll.